Hackathon “Kilo elämäniloo – MyHealth & MySpirit” ratkoi sote-haasteita

Kolmisenkymmentä terveyshakkeria kokoontui 12.12 Aalto-yliopistolle kello 12 ratkomaan kahdeksaksi tunniksi sote-haasteita. Paksusta loskasateesta huolimatta energiaa löytyi ja tiimit painoivat täyttä häkää loppuun saakka. Tehtävänä oli ideoida uusia innovatiivisia ratkaisuja terveydenhuollon ongelmiin käyttäen hyväksi biohacking-ajattelutapaa, MyData-periaatteita ja lohkoketjuteknologioita.

 

Tiimit ratkoivat haasteita neljässä eri kategoriassa:

  • Vastuuongelma: ihmisten tulisi ottaa vastuu omasta terveydestään ja elintavoistaan. Miten muutos saadaan aikaan dataa hyödyntämällä?
  • Dataongelma: digitaalisessa yhteiskunnassa myös terveys on datakeskeistä. Miten dataa saadaan hyötykäyttöön myös ennaltaehkäisevään toimintaan?
  • Taloudellinen ongelma: 10% kansalaisista käyttää 90% terveysbudjetista. Miten digitalouden haasteet voitaisiin ratkaista datan avulla?
  • Kestävyysongelma: väestö ikääntyy ja terveydenhuolto vie yhä enemmän resursseja. Miten epäyhtälö ratkaistaan resurssien suhteen, miten dataa hyödynnetään?

 

Ongelmia ratkottiin neljässä tiimissä:

 

Health Mining -tiimi ideoi ratkaisun taloudelliseen ongelmaan. Ratkaisu perustuu rahakkeisiin (token), joita ihmiset voivat hyödyntää ostaakseen terveys- ja hyvinvointipalveluja. Rahakkeita louhitaan terveyttä edistävillä toimilla. Ratkaisu kannustaa kansalaisia parempiin elintapoihin ja säästää yhteiskunnan varoja vähentyneillä terveys- ja sosiaalikustannuksilla.

 

UHealthMe-tiimi pureutui kestävyysongelmaan: ei ole tarpeeksi terveyshenkilökuntaa populaation vanhetessa. Ratkaisuksi tiimi ideoi integroidun kokonaisratkaisun, joka takaa yksilöllisen hoidon mutta tekee sen kustannustehokkaasti. Lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä UHealthMe hyödyntää kaikkia sosiaali- ja terveydenhoidon toimijoita kytkien mukaan julkisen sektorin, suuret ja pienet yksityiset toimijat sekä omaiset ja naapurit.

 

Fantastic Four Minus Two ratkoi dataan ja sen hyötykäyttöön liittyviä ongelmia. Miten ihmistä koskeva tieto olisi käytettävissä siellä ja silloin kun sitä tarvitaan. Miten tieto voidaan hyödyntää luotettavasti, tietosuojaa vaarantamatta myös yleiseksi hyväksi. Tiimi esitteli hyvin määritellyn teknisen ratkaisun, joka takaa tiedon luotettavan käsittelyn ja jakelun. Ratkaisu perustui lohkoketjuteknologiaan sekä tiedonhallinnassa jo pitkään sovellettuun hashing-tekniikkaan.

 

Healthereum-tiimi lanseerasi Mydata-markkinapaikan ratkaisuksi tiedon sujuvaan kulkuun ja hyödyntämiseen. Healthereum on globaali markkinapaikka, joka yhdistää kansalaisten tiedot eri toimijoiden käytettäväksi ja hyödynnettäväksi niin kehittyneissä kuin kehittyvissä maissa. Maailmoja syleilevää konseptia pilotoitaisiin ensin Omakanta-palvelun avulla.

 

Jury valitsi voittajaksi Health mining-tiimin, joka sai palkinnoksi 2 500 €. Toiseksi tuli Healthereum (1 000 €) ja kolmanneksi Fantastic Four Minus Two (500 €).

 

Kilpailun juryyn kuuluivat Jyrki Koskinen, Sari Stenfors, Maritta Perälä-Heape ja Antti Tuomi-Nikula. Palkinnoista vastasi Fuugin säätiö ja tilaisuuden järjestelyistä huolehtivat Recon.site, DOB-hanke, Centre for Health and Technology ja Aalto-yliopisto.

 

Onnea voittajille ja kiitokset osallistujille!