Hackathon: Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit

(In English below)

 

Tule tekemään vuosisadan moonshot! Tule ratkaisemaan terveydenhuollon kiperin ongelma! Mahtavat palkinnot!

Tervetuloa hackathoniin! Tiistai 12.12.2017 klo 12.00 – 20.00 Aalto-yliopiston Arkadia-rakennuksen (Lapuankatu 2, Helsinki) Finnair-salissa (E127, 1. kerros). Ilmoittaudu heti lähettämällä viesti osoitteeseen omarjaoua89@gmail.com

Hashtag:  #kiloiloo

 

Ongelma: Suomi-sote tarvitsee kipeästi apua. Terveydenhuolto tällaisenä ei ole kestävää – missään päin maailmaa. Sote on käännettävä reaktiivisesta sairaanhoidosta kohti proaktiivista terveydenhoitoa ja hyviä elintapoja. Vastuu omasta hyvinvoinnista on jokaisella.  Suomessa 10% väestöstä käyttää 90% soteen menevistä rahoista. Ongelma on samanlainen tai pahempi kaikissa maissa. Miten auttaa syrjäytyneitä,  jotka välittävät kaikkein vähiten omasta hyvinvoinnistaan? Lisäksi Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Miten auttaa ikäihmisiä hyvään pitkään elämään ja miten rakentaa pitkän hyvän elämän askelia jo aktiivivuosina? Ongelma on monitahoinen ja myös ongelman ratkaisukirjo on laaja.  Miten löytää konkreettisia tekoja ja esimerkkejä edetä kohti hyvinvointia?

 

Avuksi biohakkerit, MyData ja lohkoketjut!

Biohakkerit ovat  tottuneet mittaamaan itseään ja hyödyntämään mydata -tietoa oman ja muiden terveyden hyväksi. Millaisia ongelmia tai esteitä he ovat kokeneet? Miten hallita omaa mydataa niin, että sitä voi hyödyntää eri yhteyksissä omista lähtökohdista, ilman, että joutuu toimittajien liekaan? Terveystiedot ovat sensitiivisiä, eivätkä tiedot saa joutua vääriin käsiin. Lohkoketjuteknologia voisi tarjota ratkaisun MyDatan hallinnoimiseen ja tietoturvaan. Voisiko biohakkereiden auttamisesta löytää skaalautuvia ideoita, läpimurtoja myös suurkäyttäjien auttamiseksi? Miten saada muutos aikaan? Miten tehdä mittaamisesta arkipäivää, miten saada sote-suurkäyttäjistä biohakkereita? Voiko terveysdatan kaupallistamisella saada muutosta aikaan? Voiko perustulomalli tuoda jonkun ratkaisun, entä mikromaksut?

 

Tervetuloa!

Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit -hackaton

Tule etsimään ratkaisuja biohakkereiden oppien avustamana.  Työkaluina mydata ja lohkoketjut. Poistamalla kiviä biohakkereiden tieltä, tasoitetaan tietä mittaamisen ja terveen elämäntavan levittämiseksi myös valtaväestöön.

 

Tämä hackathon on tarkoitettu juuri sinulle. Voit tulla mukaan esittämään ideoita konseptitasolla tai sitten tekemään jonkun pienen sovelluksen. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Jos sinulla on blockchain tai muita työkaluja, tuo ne mukanasi.

 

Parhaat työt palkitaan ja arviointikriteerinä on innovatiivinen MyDatan ja lohkoketjuteknologian käyttö. Arvioon vaikuttaa idean vaikuttavuus ja toteuttamiskelpoisuus.

 

Hackatonin ideoijina ovat toimineet

Palkinnot:

4000 euron palkinnot sponsoroi: Fuugin säätiö: https://fuug.fi/saatio/, joka on mukana lohkoketjuteemalla myös Suomi 100 -ohjelmassa: http://suomifinland100.fi/project/lohkoketjuilla-liiketoiminta-lentoon-yhdessa-ideoiden/

 

Yhteystiedot: Sari Stenfors sari.stenfors@gmail.com

 


Take part in hacking the moonshot of this century! Let’s solve the most pressing problem of wellness and healthcare right now. Wow, you will like the prizes!

Welcome to hackathon! Tuesday December 12, 2017 at 12.00 – 20.00 at Aalto University, Arkadia building (Lapuankatu 2, Helsinki), Lecture Room Finnair (E127, first floor)

Please RSVP now to omarjaoua89@gmail.com

Hashtag:  #kiloiloo

 

Challenge: The healthcare system, as we know it, is not sustainable – not anywhere in the world. Right now in Finland, 10% of the people using our healthcare system use up to 90% of the healthcare budget. The situation is similar worldwide. In addition, we are facing lack of doctors and nurses. We could alleviate human suffering and be overall in so much better health, if we rethought the structures of healthcare and could turn the focus more on wellness. Wellness care and preventive approaches would reduce the costs and could also at the same time make healthcare much more human centric. But how do we approach helping elders and people with complex health issues?

 

Tools for rethinking healthcare: Bio Hacking, MyData and Blockchain

Biohackers are used to measuring themselves and using data for the their own health feedback. What type of learning do they have that we could use in larger scale? Health and wellness records are sensitive information. Blockchain together with MyData principles could solve the record keeping issues and help aggregating information so that we could take full use of emerging technologies like AI, AR and VR, and also give access to larger research projects. Blockchain could create new business models too by collecting micro revenue for individuals. We could perhaps sell our own health data to recover our health care costs. Could that be the way to turn our healthcare system to be focused more towards individuals and prevention?

 

Welcome to Kilo elämäniloo! – MyHealth & MySpirit -hackaton!

Come and innovate health and wellness solutions.

Inspiration: Bio-hackers.

Tools for restructuring: MyData and Blockchains.

We will use the bio-hacking tricks of trade to restructure health and wellness care to help all of us to enjoy more personalized and efficient health care.

 

This hackathon is exactly for you. You can come and join to ideate, or come up with concepts, or then to create small pilots. We will be working in diverse groups.

Prize!

Best concepts and pilots will win a prize.

Criteria include innovative use of MyData and blockchain technology. More impactful the ideas is, the better. Also scalability and possibilities of realizing the idea will be assessed.

Prizes: 4000 euros sponsored by Fuugin säätiö: https://fuug.fi/saatio/, which is participating in this event in Finland 100 program http://suomifinland100.fi/project/lohkoketjuilla-liiketoiminta-lentoon-yhdessa-ideoiden/


Hackathon ideation by

 

Contact: Sari Stenfors sari.stenfors@gmail.com