Hackathon: “Messissä — Inclusion”

In English
Suomeksi

 

“Messissä – Inclusion” is a blockchain hackathon for developing blockchain applications and prototypes. The participants, working in teams, have 10 hours to solve challenges related to the theme of “Inclusion”. We are especially interested in the following topics:

  1. Curation: How to manage access rights on a blockchain to enable different kinds of data access for different users?
  2. Identity and trust: Who – or what – do we trust?
  3. Micropayments and applications: What would the killer apps be?
  4. Smart healthcare: Can we achieve it by leveraging personal data?
  5. Permanent archive: How to record history for posterity which can’t be deleted or tampered with?
  6. Joint accounting for the public sector and the fourth sector: The fourth sector consists of transactions by friends, family and other affinity groups not based on permanent business relationships or official ways of organising. What new activities would joint accounting enable and how to do it?

The purpose of the event is to ideate, hack and prototype blockchain applications for the topics mentioned above. A variety of tools and ideation processes are available. Three best solutions will be awarded prizes courtesy of FUUG Foundation; the total sum of prizes is 2000 EUR.

The event is organised by ReCon blockchain research team (recon.site)

The event is open to all interested participants. The maximum number of participants is 50 persons.

Results

Concrete results of the hackathon would be code, system descriptions of applications, idea flows, maps of required applications etc.

Time and place

15 March 2017 10:00 to 20:00

Aalto University, Design Factory, Puuhamaa,  Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Espoo.
Please sign up below!

 

 

*** *** ***

 

 

“Messissä – Inclusion” on lohkoketju-hackathon, jossa kehitetään lohkoketjusovelluksia ja erilaisia prototyyppejä lohkeketjujen logiikkaan perustuen. Osanottajilla on 10 tuntia aikaa ratkoa ryhmissä Inclusion-teemaan liittyviä haasteita. Keskitymme erityisesti seuraaviin aihepiireihin:

1. Kuratointi: Miten editoimme sitä, minkälaisia erilaisia tietoja lohkoketjun eri käyttäjät pystyvät näkemään?
2. Identiteetti ja siihen liittyvä luottamus: Kehen – tai paremminkin – mihin luotamme?
3. Mikromaksut ja käyttosovellukset: Mitä killersovellukset voisivat olla?
4. Älykäs terveydenhuolto: Tavoitammeko sen erilaisislla henkilötietoulottuuksilla?
5. Pysyvä arkisto: Miten kirjoittaa jälkipolville historiaa, jota ei voi deletoida tai vääristellä?
6. Julkisen- ja neljännen sektorin yhteiskirjanpito. Neljäs sektori koostuu kavereista, perheestä ja muista yhteenkuuluvuutta tuntevien ihmisten transaktioista, jotka eivät perustu pysyviin liikesuhteisiin tai rekisteröityyn organisoitumiseen. Mitä uusia toimintoja kirjanpito mahdollistaisi ja miten sitä voisi tehdä?

Tarkoituksena on ideoida, hakkeroida ja protoilla lohkoketjusovelluksia ylläoleviin tärkeisiin teemoihin. Tarjolla on erilaisia työkaluja ja ideaprosesseja. Kolme parasta ratkaisua palkitaan; palkintoihin on varattu 2000 euroa, kiitos FUUG!
Tilaisuudesta vastaa ReCon lohkoketjututkimustiimi (recon.site).
Tilaisuus on avoin kiinnostuneille. Maksimi osallistujamäärä on 50 henkilöä.

Tulokset
Konkreettiset tulokset tästä hackathonista voivat olla jonkinlaisia ohjelman pätkiä, systeemikuvauksia sovelluksista, ideajuoksutuksia, karttoja tarvittavista sovelluksista yms.

Aika ja paikka
15.3.2017 kello 10.00-20.00
Aalto-yliopisto, Design Factory, Puuhamaa,  Betonimiehenkuja 5 C, 02150 Espoo.

Ilmottaudu mukaan!

One thought on “Hackathon: “Messissä — Inclusion”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *