Lohkoketju osana kansallista arkkitehtuuria

Jarkko Moilanen, joka toimii kehittämispäällikönä OKMssä, ja jonka sydäntä lähellä ovat erityisesti API-asiat, kirjoittaa mielenkiintoisia huomioita, millainen rooli lohkoketjulla voisi olla kansallisessa ICT-arkkitehturissa. Käyttökohteita ovat esimerkiksi vietien välitys, tiedon tallennus, sähköinen äänestys, identiteetin hallinta, API-katalogi, liityntäkatalogi…

Jarkon ehdotukset seuraaviksi askeleiksi:

  1. Tulisi ottaa alan asiantuntijoita ja valtion sekä kuntien hallinnon edustajia yhteen ja miettiä miten tätä voisi milläkin toimialalla hyödyntää ja mitä on jo tekeillä.

  2. Olisi syytä teettää nopeasti perustietopaketti asiasta, jotta päästäisiin suhteellisen samalla aaltopituudelle keskustelussa.

  3. Miettiä pitkän tähtäimen ICT suunnitelmassa näkemystä miten blockchain tulisi ottaa huomioon tai ainakin varautua. Pitkän tähtäimen suunnitelma ulottuu yli hallituskausien ja ainakin tulisi olla poliittisista tuulista vapaahko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *