Lohkoketjuteknologia

ETLAn raportti “Laitteet pilveen –vai pilvi laitteisiin?” lanseeraa termin “lohkoketjuteknologia”. Raportissa tarkastellaan lohkoketjua (blockchain) vertaisverkkoteknologiana, erityisesti digitaalisten alustojen (platform) -näkökulmasta. Raportin alaviitteestä löytyy näppärä määritelmä:

Lohkoketjuteknologialla tarkoitetaan lyhyesti ilmaistuna menetelmää, jonka avulla toisilleen tuntemattomat tahot voivat yhteisesti tuottaa ja ylläpitää lähestulkoon mitä tahansa tietokantoja täysin hajautetusti. Menetelmä toimii siten, että jokaiselle halukkaalle taholle jaetaan kopio tietokannasta (tai sen osasta) ja kaikki osalliset voivat myös tehdä tietokantaan muutoksia määriteltyjen sääntöjen puitteissa. Eri tahojen kulloinkin tekemät muutokset tallennetaan tietokantaan kootusti tietyin väliajoin yhteen niputettuina paketteina, joita kutsutaan lohkoiksi. Kun uusi lohkoja liitetään alkuperäiseen tietokantaan, muodostuu niistä lohkoketju, eli ajantasainen tietokanta kaikkine muutoksineen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *