ReCon-hanke tutkii ja kehittää lohkoketjujen käyttöä Suomessa

6.10.2016

JULKAISUVAPAA

Miten Suomi ja suomalaiset yritykset voisivat käytännössä hyötyä lohkoketjuista, kenties suurimmasta tietoteknisestä edistysaskeleesta sitten Internetin? Tähän kysymykseen vastaa syyskuussa alkava, Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen kaksivuotinen ReCon-hanke.

Lohkoketju (blockchain) on keksintö, joka mahdollistaa hajautetun tietojen käsittelyn niin, että tietojen väärentäminen vaikeutuu merkittävästi vaikka mukana ei olisi yhtään “luotettua” toimijaa. Käytännössä lohkoketju mahdollistaa esimerkiksi palveluita, joissa käsitellään rahaa, omistusrekistereitä, arkaluonteisia tietoja tai vaikkapa asiakkaiden kirjoittamia arvosteluja – ilman, että tietoja täytyisi missään vaiheessa tallentaa johonkin keskitettyyn järjestelmään. Lohkoketjutekniikan vielä toistaiseksi tunnetuin käyttökohde on bittiraha BitCoin, mutta mahdollisuudet ovat paljon laajemmat: tekniikkaa on jo käytetty luomaan mm. kuljettajien omistama kilpailija Über-taksipalvelulle ja hajautettu versio AirBnB-vuokrauspalvelusta. Kummassakin tapauksessa palvelun käyttäjät hyötyvät, kun keskitetyn, oman osuutensa rahaliikenteestä nappaavan palveluntarjoajan rooli pienenee. Lohkoketjujen soveltaminen on kuitenkin vasta aivan alkuvaiheissaan, eikä kukaan tiedä, mihin kaikkeen lohkoketjuja tullaan vielä käyttämään.

Tekes -rahoitteisen ReCon-hankkeen tavoitteena on auttaa Suomea ja suomalaisia yrityksiä luomaan lohkoketjutekniikan avulla uusia menestystarinoita. Hankkeessa tullaan selvittämään lohkoketjujen nykyisiä ja potentiaalisia käyttökohteita, seulomaan tosiasioita hypen seasta ja kehittämään osallistuvien yritysten ja muiden aiheesta kiinnostuneiden lohkoketjuosaamista. Tärkeässä roolissa tiedon jakamisessa ovat kaksi pilottiprojektia ja useat verkostoitumis- ja koulutustapahtumat.

ReCon-hankkeessa ovat mukana professori Liisa Välikangas (Aalto-yliopisto, Hanken), yliopistotutkija Tere Váden (Tampereen yliopisto) sekä kauppatieteiden tohtori Sari Stenfors (Augmented Leadership Institute, San Francisco). Täysipäiväisenä tutkijana toimii Janne M. Korhonen. Partnereita hankkeessa ovat Fondia, Kaufmann Agency, Nordkapp, Tieto, ja Valtiovarainministeriö. Lisäksi hankkeella on hyvät yhteydet kansainvälisiin toimijoihin, mm. Harvardissa ja MITissä tehtävään lohkoketjututkimukseen.

Kiinnostuitko? Lue lisaää ja ota yhteyttä verkkosivuillamme
http://recon.site

tai suoraan Janne Korhoseen,
blockchain.janne@gmail.com

Seuraa meitä myös Twitterissä!

@ReConBlockchain

tai projektissa mukana olevia

@BlockchainJanne
@virtualwonder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *